A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V Z  
l
la
labàdu 1
labàdu 2
labàre
làbbaru
labberìntu
labbiàle
làbbile
labboratóriu
labbriàre
labbrionàda
labbriòne
labbrùdu
labìa
labìa labìa
làbida
labiolàda
labioléddhu
labòre
labréddhia
labreddhiàda
labreddhiàre
labreddhiósu
làcana
làcca
laccàju
lacchèddha
laccheddhàda
laccheddhàdu
laccheddhàre
lacchéddhu
làccu
laceràre
lacónicu
lacùna
ladària
laddhaiòne
làddhara
laddhériga
laddhìa
laddhièra
làdere
ladìna
ladinamènte
ladìnu
làdos
ladràu
ladrazzonìa
ladrìnu
ladrinzonìa
ladròne
ladronèra
ladronerìa
ladronìa
làdru
ladrùmene
làdu 1
làdu 2
laelàe
laèra
làere
làga
lagàzu
laghìnza
laghinzàju
lagnàre
làgrima
lagrimàbbile
lagrimàda
lagrimadórzu
lagrimàdu
lagrimàre
lagrimòne
lagrimósu
làgu
lagùna
lài
laicàle
laidòlza
laidòre
làidu
laidùra
làina
laìna
lainàda
lainàdu
lainàre
laìte
lald-
lalg-
làllara làllara
làma
lambiccàda
làmbria
lambrìda
lambrìdu
làmbriga
lambrigàda
lambrigàre
lambrighittàda
lambrighittàre
lambrìre
lamènta
lamentàda
lamentàdu
lamentàre
lamentasciòne
lamentèla
lamentosamènte
lamentósu
laméntu
laméri
lamètta
làmina
laminàda
laminàdu
laminàre
lamìtta
lamòne
lampàda
làmpadas
lampàdu
lampadùra
lampalùghe
lampaméntu
làmpana
lampànte
làmpara
lampàre
lampàttu
làmpia
lampiàda
lampiàre
làmpina
lampionàju
lampiòne
lampionéri
lampìu
lampizàda
lampizaméntu
lampizàre
lampìzu
làmpu
làna
lànce
lanciàdu
lanciàre
lancinósu
landhàdigu
landhàre
làndhe
landhìnu
landhósu
làndra
landràda
landràdu
landròne
landrósu
lanèddha
lanètta
langàgnu
langorìdu
languènte
languòre
languidamènte
lànguidu
lanibbiàncu
lanicumpartìdu
lanìdu
lanifìssiu
laniniéddhu
laniricciulàdu
laniricciulìnu
lanirìcciulu
lanirùju
lanivìttu
lanivùzu
lanósu
lanscinósu
lànta
lantàda
lantàdu
lantadùra
làntara
lantàre
lantarinàda
lantarinàre
lantarinàrzu
lantèrna
lanternàriu
lanternéri
lantìnu
lanùdu
lànza
lanzàda
lanzàdu
lanzàre
lanzèsa
lanzètta
lanzettàda
lanzettàdu
lanzettàre
lanziàda
lanziamùrru
lanziàre
lanzidùdine
lanzinavénu
lanzìnu
lanzìtta
lánziu
lanzonàda
lanzòne
lànzu
laólzu
laoràda
laoràdu
laoradùra
laorànte
laoràre
laòre
laorèra
laorìnzu
lapàttu
làpida
lapidàda
lapidàdu
lapidàre
lapidàriu
lapidasciòne
làpide
làpis
lapislàzaru
làra
larabbértu
lardajólu
lardósu
lárdu
larèa
larèddha
lareddhósu
laréddhu
làrga
largamènte
largària
larghèsa
làrgu 1
làrgu 2
largùra
laribbéllu
laribbiaìttu
laribbiàncu
laribbrùttu
laribbuósu
laricosìdu
laricrebàdu
laricrebulàdu
laricunzàdu
larifìne
larifreàdu
larigrógu
larilàri
larimànnu
lariminòre
larincrispìdu
larinéttu
laringhettàdu
lariniéddhu
laripunziùdu
larirùju
larirùssu
lariscanzàdu
larisizillàdu
larisórdidu
larispumósu
laristampàdu
larìstru
laritìntu
larituppàdu
làru
larùdu
larunfiàdu
larùzza
làrva
laschèsa
laschìa
làscida
lascinàda
lascinàdu
lascinadùra
lascinàre
lascinavénu
lascìnzu
làscitu
lascìvia
lascìvu
làscu
laséddhu
làssa
lassàda
lassàdu
làssana
lassanafénu
lassapìa
lassàre
lassatìvu
lassédu
làssida
lassinàda
lassinzàda
lasticàdu
làstigu
làstima
lastimàbbile
lastimàda
lastimàde
lastimàdu
lastimàre
lastimidàde
lastimosamènte
lastimósu
làstra
lastricàda
lastricàdu
lastricàre
làstricu
làsu
lateràle
lateralmènte
latìna
latinàda
latinamènte
latinidàde
latinìsmu
latinìsta
latinizàdu
latinizàre
latìnu
latitànte
latitùdine
latrànga
latranghéri
latrangósu
latreuticamènte
latréuticu
latrìa
latrìna
latrìnga
latrozzìniu
làtta
lattàju
lattànte
lattarèddha
làtte
latterìa
latticìniu
lattièra
lattifìssiu
làttigu
lattìmine
lattonàju
lattòne
lattòsa
lattósu
làttu
lattùcca
lattuccàju
lattùrigu
laudàda
laudaddhéu
laudàre
laudatìvu
làude
launèddhas
lauràda
làurea
laureàda
laureàdu
laureàndu
laureàre
laurèra
laurónzu
làuru 1
làuru 2
lautamènte
làutu
lavàbbo
lavàgna
làva
lavamànu
lavànda
lavandèra
lavandéri
lavanderìa
lavandìnu
lavàre
lavatìvu
lavatóriu
lavìna
lavinàdu
lavinàre
lavinósu
làvru
lazaronàda
lazaròne
làzu
làzzu 1
làzzu 2

le’
lèa 1
lèa 2
leàda
leàdu
lealàssa
leàle
lealidàde
lealizàre
lealmènte
leàre
lèbbra
lebbréghiu
lebbréri
lebbrerìscu
lebbrosàriu
lebbroserìa
lebbrósu
lebiamènte
lebiànu
lebièsa
lébiu
lebreàda
lecchèsa
léccu
leccùra
ledaminàda
ledàmine
ledaminìzzu
lèdre
lèere
lèga
legàdu
legàle
legalidàde
legalimènte
legalizàda
legalizàdu
legalizàre
legalizasciòne
legalmènte
legàre
legassiòne
legatàriu
lègge
leggènd{h}a
leggendàriu
lèggere
leggìbbile
léggida
leggidòre
léggidu
leggidùra
leggionàriu
leggiòne
leggisladòre
leggisladùra
leggislassiòne
leggìsta
leggistràre
leggìttima
leggittimàda
leggittimàdu
leggittimamènte
leggittimàre
leggittimasciòne
leggittimidàde
leggittimìsmu
leggittimìsta
leggìttimu
leggìu
legósu
légu
legùmine
legùra
leisciòne
leitànu
lejalmènte
lèlcia!
lèlla
lélzu
lempìsu
lemùsina
lemusinàre
lemusinéri
lèna
lèndha
lendhàrzu
léndhine
lendhinósu
lenelène
lenèsa
lenificàre
lenitìvu
lènte 1
lènte 2
lentèsa
lentìza
lentolàda
lentólu
lentoràda
lentòre
léntu
lénu
lenùra
lènza
lenzètta
leòna
leòne
leonèddhas
leonéddhu
leonèra
leonèssa
leonìnu
leóri
leporéddhu
lèppa
leppèddha
lèppere
lepperéddhu
lepperìncu
lepperìnu
leppidamènte
leppidèsa
léppidu
leppòne
leppùzza
leppuzzèddha
leppùzzu
lèra
lère
lerèddha
leréddhina
lereddhósu
lérina
lerinósu
lérzu
lèsa
lescénscia
lescensciàda
lesiàdu
lesiàre
lesiòne
lessénzia
lessenziàdu
lessenziàre
léssicu
lessiòne
léssu
lestìncanu
lestìnchinu
lestramènte
lestrèsa
lestrónzu
léstru
lestrulìnu
letàlgu
letanìa
letaniàda
letaniàre
letargàre
letàrgu
letràdu
letrànga
letrìna
letrìnu
lettèra
léttiga
lettighéddhu
lettìnu
lettìttera
lettòre
lettorìa
léttu
léu
léura
lèva
levadìssu
levadìttu
levatóju
levantàda
levànte
levantìnu
levàre
levàta
levatrìce
lève
levemènte
leviànu
levidàde
levìta
lèze
lezerèsa
lezéri
leziòne
lezistràre
lezìttima
liacàbu
liacàmba
liàda
liàdu
liadùra
liàga
liàre
libbànu
libbellìsta
libbéllu
lìbbera
libberàda
libberadòre
libberàdu
libberàju
libberàle
libberalidàde
libberalìsmu
libberalmènte
libberamènte
libberàre
libberasciòne
libberéddhu
libberidàde
libberìttu
libbèrta
libbertàde
libbertadòre
libbertàre
libbertinàggiu
libbertìnu
libbértu
lìbberu 1
lìbberu 2
libbràiu
libbràriu
libbrerìa
lìbbru
lìbide
liccabiàttos
liccàda
liccadòre
liccadrùddhas
liccàdu
liccadùra
liccagocciàras
liccald-
liccalìcca
liccaméntu
liccammèrda
liccanzadorìa
liccànzu
liccanzùmine
liccardadorìa
liccàrdu
liccardùmine
liccàre
liccarìssu
licchidèsa
lìcchidu
licchidùmine
licchìttu
licconìa
liccónzu
liccósu
lìccu
liceàle
licèo
licòre
licorósu
lidòne
lìdu
lìeru
lìga
ligacàmba
ligàda
ligadòlza
ligadòre
ligàdu
ligadùra
ligaméntu
ligàmine
ligàre
ligàzzu
ligènda
lignàggiu
lignètta
lìgnu
lijighìnu
lìju
lìlla
lìlliri
lìma
limàda
limàdu
limadùra
limàre
lìmba
limbasciùttu
limbàtta
limbàzu
limbéddhu
limbibìccu
limbibbrùttu
limbiccàda
limbiccàdu
limbiccadùra
limbiccàre
limbichècche
limbìccu
limbicchìccu
limbidéntu
limbidócchinu
limbidùlche
limbifìne
limbilóngu
limbilvoligàdu
limbimànnu
limbimùzzu
limbinéttu
limbipilósu
limbiprésu
limbirànchidu
limbirùssu
limbisìccu
limbisóltu
limbisórdidu
limbivelenósu
limbizàda
limbizàdu
limbizàre
limbìzu
limbóina
limbòne
limbóri
limbréddhu
limbrìdu
lìmbu
limbùda
limbùdu
limbùri
limeddhìa
limètta
limìda
limìdu
liminàrzu
limìre
limitàda
limitàdu
limitàre
limitasciòne
lìmite
limonàda
limonàdu
limoncìnu
limòne
limósina
limósu
lìmpia
limpiàda
limpiàdu
limpiadùra
limpiamènte
limpiaméntu
limpiàre
limpiddhìda
limpiddhìdu
limpidèddha
limpidèsa
lìmpidu
limpièsa
limpiòre
lìmpiu
lìmu
limùsina
lindàtteri
lindèsa
lindòre
lìndu
lìnea
lìnfa
linfàticu
lingerìa
lìnghere
lìnghida
lìnghidu
linghidùra
lìnia
liniaméntu
liniàre 1
liniàre 2
linìdu
lìnna
linnajólu
linnàlzu
linnàmine
linnàre
linnàrzu
linnìu
linnósu
lìnta
lintidàde
lìntu
lintùra
lìnu
lìnza
linzòla
liónzu
lipòrra
lippìdu
lìppu
liquidàda
liquidàdu
liquidàre
liquidasciòne
lìquidu
lìra
lìrcis
lìrica
liricamènte
lìricu
lirìsmu
lisàndru
lìsca
lìscia
lisciàda
lisciàdu
lisciadùra
lisciamènte
lisciaméntu
lisciàre
liscighinàda
liscighinàdu
liscighinàre
lìsciu
liscósu
lisiàda
lisiàdu
lissénzia
lìsta
listàlzu
listàre
listéllu
listìncanu
listìnu
lìstra
listràdu
listràre
listròne
lìsu
litanìa
lìte
litigànte
litigàre
litigiósu
litìgiu
lìtos vèzzos
litrologìa
lìtru
littajòlos
lìttera
littèra
litteràdu
litteràle
litteralmènte
litteràriu
litteratùra
littoràle
littorìna
littóriu
lìttu
liturgìa
liturgicamènte
litùrgicu
liùda
liùru
liùscu
liùtu
livàriu
livellàda
livellàdu
livelladùra
livellaméntu
livellàre
livellasciòne
livéllu
lividòre
lìvidu
lividùra
livòre
livrèa
livrìa
lizadrèsa
lizàdru
lizerèsa
lizéri
lizerìnu
lìzinu
lìzu
lizzitàda
lizzitàdu
lizzitamènte
lizzitàre
lizzitèsa
lìzzitu
lòa
lòba
lobàda
lobàdu
lobadùra
lobàre
lóbbia
lobràda
lobràdu
lobràre
lóbru
locàle 1
locàle 2
localidàde
localizàda
localizàdu
localizàre
locamènte
locànda
locandéri
locherìa
lócu
locùra
locussiòne
locutóriu
lòddhe
loddhinàda
loddhinàdu
loddhinadùra
loddhinalóddhina
loddhinàre
lóddhinu
loddhìttu
loddhuràda
loddhuradìttu
loddhuràdu
loddhuradùra
loddhurànu
loddhuràre
lóddhuru
lódriu
loduràda
lóduru
lòggia
loggiòne
lógica
logicamènte
lógicu
logràda
lógu
Logudòre
logudorésu
logusalbadòre
logutenènte
lòla
lóinu
lòlla
lollojàda
lollojàdu
lollojàre
lollóju
lólluru
lómberu
lomìnu
lòmpere
lómpida
lómpidu
lompimènta
lompiméntu
lónfiu
longamènte
longanimidàde
longària
longarìnu
longhèsa
longhiàle
longhighéddhu
longhiriddhìnu
longhìttu
longitùdine
lóngu
longùra
lontanamènte
lontanànzia
lontànu 1
lontànu 2
loquàzze
loquazzidàde
loquèla
loramènta
lorìa 1
lorìa 2
lóridu
lóriga
lorighèddha
lorighìtta
lóri lóri
loròddha
loroddhàda
loroddhàre
loroddhéri
loroddhósu
loróddhu
lóru
lorumàda
lorumadìttu
lorumàdu
lorumadùra
lorumalóruma
lorumàre
lorumàttu
loruméddhu
lorumòne
lórumu
lòsa
losanìa
losànu
loscamènte
lóscu
losìnga
losingàda
lòtta
lottadòre
lottàre
lotterìa
lòtto
lottonéri
lóttura
lotturàda
lótturu
lóvia
lòza
lózu
lùa
luàda
luàdu
luadùra
luàre
lùbbia
lubbìnu
lubbrificànte
lubbrificàre
lubreàda
luccàia
lucchètte
lucchètto
lucchìttu
luccoràda
lucèrna
lucidàda
lucidàdu
lucidàre
lucidèsa
lùcidu
lucìferu
lucràda
lucràdu
lucràre
lucrósu
lùcru
lucùra
lucuràda
lucuràre
ludìbriu
ludighèsa
lùdigu
ludósu
ludràu
ludràzzu
ludrìna
ludrìnu
ludrinzósu
ludrìnzu
lùdu
ludùra
lùe
luegamènte
luègo
lùere
lùghe
lughènte
lughentèsa
lùghere
lughéria
lùghida
lughidàda
lughidàdu
lughidàre
lùghidu
lughidùra
lughinànte
lughinzósu
lughìnzu
lughizènte
lugòre
lugùra
luìda
luìdu
luidùra
luinamènte
luinòre
lùinu
luìre
luisciòne
luitìvu
lùma
lumbifòrte
lumbifrìmmu
lùmbinu
lumbisìccu
lumbitórtu
lumbrèra
lùmbu
lùmena
lumenàda
lumenàdu
lumenàre
lumencrìsti
lùmene
lumenósu
lumèra
luméria
lumièra
luminàda
luminàdu
luminànte
luminàre
lùmine
luminósu
lumìnu
lùmu
lùna
lunàdiga
lunàre
lunàriu
lunàticu
lunèra
lunètta
lùnis
lunzìnu
lùpa
lùpia
lupighéddhu
lupìnu
lùpu
lurdùra
lurduràre
lùridu
luridùmine
Lusbè
lusbeàda
lùscia
lusciùria
lùscu
lùsia
lusìnga
lusingàda
lusingadòre
lusingàdu
lusingadùra
lusingàre
lusinghéri
lusìngu
lussàrza
lùssia
lussiòne
lussosamènte
lussósu
lùssu
lussùria
lussuriàre
lussuriosamènte
lussuriósu
lustrabbòttes
lustràda
lustràdu
lustradùra
lustràre
lustrasòla
lustrinànte
lustrìnu
lustrósu
lùstru
lustrùra
luteranésimu
luterànu
lutrinànte
lutrìnzu
lùtta
luttàdu
luttàre
lùttia
luttiàda
luttiàdu
luttiàre
lùttiu
luttrìna
luttrìnzu
lùttu
luttuosamènte
luttuósu
luzàna
luzanìtta
luzanósu
luzèrra
luzziferìnu
luzzìferu
luzzidàda
luzzighènte
luzzighèsa
luzzigòre
lùzzigu
luzzigùra
luzzìna
luzzinférru
lùzzu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

apri in nuova finestra
leàre tr. prendere, togliere. Lea cussu libberu e bae prendi quel libro e vattene. M’ha leadu totu mi ha preso tutto. Lea su fuste e màzalu prendi il bastone e bastònalo. | Leare cun sa tenazza, cun sas pinzas, cun sa furchetta, cun su cocciare, a pittighe prendere con le tenaglie, con le pinze, con la forchetta, col cucchiaio, con le dita. | Leare sa frebba, colpuàera, su dolor’’e costazu, unu male, una maladia cogliere la febbre, un colpo d’aria, la polmonite, un male, una malattia. In sa messera ha leadu sas frebbas, su dolor’’e costazu durante la mietitura s’è buscato le febbri, la polmonite. | Di febbre, come soggetto. L’ha leadu sa frebba; m’es lêndhe sa frebba da’ unu mese; no m’ha leadu ancora l’ha colto la febbre; ho la febbre intermittente da un mese; ancora non mi è venuto l’accesso della febbre. | Leare unu malannu pigliare un malanno. Cun custa currente podes leare unu malannu. | Acciuffare, arrestare. Los hana leados e presos che salamos li han presi e legati come salami. | Lear’àera prender aria. Bessemus a lear’àera usciamo a prender aria. | Leare parte partecipare. No cherzo leare parte a cussos giogos pagu pulidos non voglio partecipare a quei giochi poco puliti. | Leare sa parte riscotere la porzione. Onzunu leat sa parte sua ognuno riscote la propria porzione. Leare sa parte si dice anche per mangiare la porzione del cibo d’un altro. Dà’, no hapas paura chi no ti leo sa parte eh, non temere, non ti rubo la tua porzione di cibo, non son venuto per mangiare. | Leare su logu occupare il posto. S’andhas a treattu lea su logu pro me puru se vai al teatro occupa un posto anche per me. | Leare logu occupar posto, spazio. Custu lettu leat logu meda questo letto occupa molto spazio. | Leare su postu a unu o de unu togliere a uno il posto, sostituirlo. Ha leadu su postu a su frade ha tolto il posto al fratello; de su frade ha sostituito il fratello. | Leare una cottighina (coighina), una cottura, una ciucchera, una imbreaghera, unu cuccu prendere una sbornia. | Leare su zappu, s’aradu, su marteddhu ecc. attendere alla agricoltura, a una professione meccanica. Cheres istudiare? fizu meu, lea mezus su zappu vuoi studiare? figlio mio, va meglio a zappar la terra. | Leare manu, manu manna prendere il sopravvento. Sa teracca in cussa domo ha leadu manu manna la serva in quella casa ha preso il sopravvento. | Leare su pane, sa petta, su pische comprare il pane, la carne, il pesce. | Leare sa meighina prendere la medicina. | Leare sa mesura, sa medida prendere le misure. Su giometra es lêndhe sa mesura de sos terrinos ei su drapperi sa medida de sas vestes il geometra prende le misure dei terreni e il sarto quelle delle vesti. | Leare sa pinna prendere la penna. Si leat sa pinna cussu no est a la leare tue se scrive quello lì non è come se scrivessi tu. | Leare reghedias, capriccios incaponirsi, incapricciarsi. | Leare sa lega, sa tencia, sa perra (de s’àinu) incocciarsi, ostinarsi. Ha leadu sa lega e niunu l’ha potidu cumbinchere s’è incocciato e nessuno l’ha potuto convincere. Daghi leat sa perra es peus de s’àinu quando s’incoccia è peggio del somaro. Tue leas sempre sa perra de s’ainu tu sei sempre cocciuto come l’asino. | Leare puntiglia o puntigliu risentirsi, piccarsi. Como ha leadu puntiglia e no b’ha versu de lu persuadire adesso s’è piccato e non c’è verso di persuaderlo. | Leare filu, filada andar via, allontanarsi. Ha leadu filu (filada) e no s’ischid in ue siat s’è allontanato da casa e non si sa dove si trovi. | Leare filusigos meda perdersi in occupazioncelle che distraggono. Già ndhe ses lêndhe de filusigos, ispìcciadi, ch’es tardu! quanti impacci inutili, sbrìgati che è tardi! | Leare filos meda attendere a varie faccende, a varie occupazioni. Cuss’omine es lêndhe filos meda e no resessid in nuddha quell’uomo vuol prendere molte vie e non riesce in nulla. | Leare su bigliette comprare il biglietto. | Leare su pannu vincere il palio, arrivare primo nella corsa. Cuss’ebba ha leadu meda pannos quella cavalla ha vinto molte volte il palio. Anche ass. Leare primu, segundu, terzu arrivar primo, secondo, terzo nella corsa. Su caddhu nieddhu leat sempre primmu il cavallo nero arriva sempre per il primo. | Leare sa fumada, una fumada incollerirsi, prendere cappello. Ha leadu sa fumada e si ch’est andhadu s’è incollerito ed è andato via. | Leare fua prender l’aire, aumentar la foga. Cussu caddhu, daghi leat fua, no lu parat niunu quel cavallo, quando si abbandona all’impeto, non lo para nessuno. | Leare abba, o abbas prendere informazioni. Andha a lear’abbas dai su parracu va e prendi informazioni dal parroco. Lear’abbas dai sa funtana prendere informazioni da fonte sicura. Hat leadu abbas dai sa funtana ed es tranchigliu ha assunto informazioni da fonte sicura ed è tranquillo. | Leare sentore de una cosa venir a sapere. Appenas ha leadu sentore de sa ’ennida de su piscamu che l’ha posta in Tatari appena è venuto a sapere dell’arrivo del vescovo è andato a Sassari. | Leare sabore, su sabore assaporare, sentire il sapore. A custu màndhigu li leo su sabore de su sale questo cibo sa troppo di sale. Oe no leo sabore perunu a su mandhigu oggi non sento affatto il sapore dei cibi. | (fig.) Cussu già had hapidu tempus de leare sabore de sa presone quell’uomo ha avuto tempo di assaporar bene la prigione. | Leare su seru avere buon naso, buon fiuto, dei cani da caccia. Sos canes han già leadu su seru, sa fera no deved esser attèsu i cani han già sentito l’odore della selvaggina, non deve essere lontana. | Leare su ’entu prendere il vento, della selvaggina che ha sentito l’odore dei cani e dei cacciatori. | Leare su fogu non lasciar partire il tiro, il colpo, nelle armi da fuoco per effetto di magia, come credevano gli antichi. Sos antigos creìana chi sos majalzos podiana leare su fogu gli antichi credevano che gli stregoni potessero impedire la partenza del tiro degli schioppi. | Leare puntu distinguersi; arrivare all’apogeo. Sos prejos hana leadu puntu il prezzi sono arrivati al massimo. Issa, fina chi leat puntu no es cuntenta ella non è contenta se non si distingue. | Leare su ’attu pro tribide prendere lucciole per lanterne. | Leare pija ’ona o pija mala prendere buona o cattiva piega, andar bene o male. Poveros disgrassiados, hana leadu totu pija mala poveri disgraziati, sono andati tutti male. Andhendhe cun cussos birbantes no leat zertu pija ’ona praticando con quei birbanti non andrà certo bene. | Leare sas dentes allegare i denti. Sa ua agra m’ha leadu sas dentes l’uva acerba mi ha allegato i denti. | Leare sa conca, su sentidu, su cherveddhu, sa mente, sa memoria far perdere la testa, il senno, il cervello, la mente, la memoria. Li leat sa conca, su sentidu su giogu il gioco gli fa perdere la testa, il senno ecc. | Leare su permissu, sa lessenzia, su cungedu, ordine prendere il permesso, la licenza, il congedo, ordini. No faghet nuddha senza leare su permissu dai su babbu non fa nulla senza chiedere il permesso dal padre. | Leare sa laurea, su diploma, sa licenzia prendere la laurea, il diploma, la licenza. | Invadere. Su male l’ha leadu totu su lados, ha leadu grandhe parte de sa ’iddha il male gli ha invaso tutto il lato, ha invaso gran parte del paese. | Leare una cosa o una persone pro s’atera scambiare una cosa o una persona per un’altra. T’haio leadu pro frade tou t’avevo scambiato per tuo fratello. | Mangiare. Ha leadu solu pagas cucciaras de brou ha preso solo pochi cucchiai di brodo. No ha leadu nuddha tota die non ha mangiato nulla tutto il giorno. | Intendere, interpretare. L’ha leada in su sensu giustu l’ha intesa nel giusto significato. Ha leadu s’osservascione in bona parte ha accolto bene l’osservazione. | Sposare. Ha leadu una muzere bella, unu maridu imbreagone ha sposato una moglie bella, un marito ubbriacone. | Trattare. Sos giovanos bisonzat de los leare comente sunu i giovani bisogna prenderli come sono. | Leare fogu prender fuoco, spec. al fig. Daghi leat fogu cheret timìdu quando prende fuoco fa paura. | Leare leiscione prender lezioni. | Leare sos ordines prendere gli ordini sacri. | Leare su cumandhu assumere il comando. Oe su coronellu nou ha leadu su cumandhu de su reggimentu. | Leare su cumandhu a unu togliere il comando. Hana leadu su cumandhu de sa cumpagnia a su capitanu han tolto al capitano il comando della compagnia. | Impedire. Leare su sole, sa lughe, sa vista: frànghedi, chi mi leas su sole, sa lughe, sa vista scòstati che mi togli il sole, la luce, la vista. Cussu palattu leat sa lughe a sas istanzias nostras quel palazzo impedisce la luce alle nostre stanze. | Reggere, mantenere. Tue lea sa fune tu reggi la corda. | Colpire. Si lu lead in pienu no narat mancu Gesummaria! se lo coglie in pieno non dice neppure gesummaria! Su macchine l’ha ledu in pienu la pazzia l’ha colto in pieno. | Annusare, fiutare. Leare tebaccu prendere tabacco. | Leare via, via ’ona o via mala, sa via ’eretta o sa via torta; leare caminu ’onu o caminu malu, su caminu ’erettu o su caminu tortu prendere una via, la buona o la cattiva via, la via dritta o la via storta. Como ha leadu via e no lu parat niunu adesso ha preso la sua via e non lo para nessuno. | Assumere. Leare un’impresa, unu tribagliu prendere un’impresa, un lavoro. | Leare consizu prender consiglio. Es superbu e no leat consizos dai niunu è superbo e non prende consiglio da nessuno. | Leare esperienzia acquistare esperienza. In custos annos hapo leadu esperienzia meda in questi anni ho acquistato molta esperienza. | Leare s’esempiu seguire l’esempio. Dai como a innanti hap’a leare s’esempiu tou da qui in avanti seguirò il tuo esempio. | Contenere. Custu carrazzòlu leat chentu litros questa botticella contiene cento litri. | Soffrire. Leare caldu, frittu: s’andhas a cust’ora leas caldu meda se vai a quest’ora soffrirai molto caldo. Cantu frittu hapo leadu! quanto freddo ho sofferto! | Leare fae, faizzeddha, sas cattas buscarle, essere battuto, percosso, bastonato. Si no caglias oe leas sas cattas meladas se non taci, oggi avrai le frittelle col miele, sarai bastonato di santa ragione. | Leare corcorija, boccia, zucca essere riprovato agli esami, arrivar l’ultimo nella corsa. | Leare mattana, marasu, battaza, pelea, suore faticare, lottare, sudare. | Leare furia infuriarsi. Ha leadu furia e l’had iscuttu s’è infuriato e l’ha percosso. | Leare mossu, su mossu, unu mossu, unu buccone mangiare, consumare il pasto. Ispetta chi leo unu mossu (unu buccone) e pustis andhamus aspetta che prenda un boccone e poi andremo. Appena leadu su mossu subito dopo il pasto. Leadu mossu ndhe lu revessat appena prende cibo lo rigetta. | Leare su buccone, sa presa mangiare la carne avvelenata con la stricnina, delle volpi e dei cani. Lastima ’e cane! ha leadu unu buccone e m’es mortu che cane! peccato! ha mangiato la carne avvelenata ed è morto. | Leare gradu, sos grados esser promosso, ottenere i gradi accademici o militari. Como ch’ha leadu gradu no faeddhad a niunu adesso che è qualche cosa non saluta nessuno. | Leare sonnu, reposu prender sonno, riposare. Pro un’ora ’ona no leo sonnu per un’ora buona non piglio sonno. | Leare gustu pigliar gusto. No leo gustu in nuddha non piglio gusto in niente. | Leare argumentu, s’ispricca pigliar argomento. Han leadu argumentu dai sa ’ennida de su re han preso argomento dalla venuta del re. | Leare su trenu, sa carrozza, s’automobbile, sa cursa prendere il treno, la carrozza, l’automobile, la corsa. | Leare una truminada agitarsi, smaniare un poco. Ha leadu una truminada e m’ha piantadu s’è agitato un poco e m’ha piantato. | Leare pratica acquistar pratica. Cant’isto a leare pratica cumpàtimi finché non son pratico, compatiscimi. | Leare possessu prender possesso. Ha leadu possessu de sos benes eredados ha preso possesso dei beni ereditati. Leare possessu canonicu de unu benefissiu prender possesso canonico di un benefizio. | Leare sa chida incominciare la settimana di turno in qualche servizio. | Leare sos annos incominciare un nuovo anno di età. Oe ha leadu sos chimbat’annos oggi ha cominciato i cinquant’anni. | Leare s’abbonamentu fare l’abbonamento. | Leare su filu de sas ideas rompere il filo delle idee. | Leare sa pramma de sa vittoria vincere, primeggiare. Cussa giovana leat sa pramma de sa vittoria pro sa bellesa quella giovane primeggia per bellezza. | Leare sa medaglia ottenere la medaglia alla scuola. Otto meses de s’annu ha leadu sa medaglia per otto mesi dell’anno ha ottenuto la medaglia. | Leare praju, reposu sostare, riposare. | Leare sa fotografia, su retrattu far la fotografia, il ritratto. | Leare medida a unu comprendere, contentare uno. Per lo più al neg. No li poto mai leare medida non riesco a comprenderlo, a contentarlo. | Leare partidu, posizione parteggiare, prender posizione. | Leare sa voluntade togliere la volontà, la vocazione. Nois no li leamus sa voluntade, ma s’omine chi chered isposare no nos piaghet noi non usiamo la violenza, ma l’uomo che vuole sposare non ci piace. | Imparare, apprendere. Appena la legget ndhe leat subbitu sa leiscione appena la legge impara subito a memoria la lezione. | Leare cabu prendere informazioni, comprendere. Bae e lea su cabu dai sa mama va e informati dalla madre. No ndhe poto leare cabu non ci capisco nulla. | Leare sa ’oghe, su tonu pigliar il tono, cominciare a cantare. | Leare su puntinsùs, su pendhente prender la salita, la discesa. | Leare sa vida, sas forzas, sos brios (onzi briu), sos arturios, sos àlchidos (donz’alchidu), sas balìas (onzi balia), sa salude, su sonnu, sa paghe, su reposu togliere la vita, le forze, il brio, la salute, il sonno, la pace, il riposo. Chi mi lead arturios e mente che mi toglie le forze del corpo e il senno (Mossa). | Leare s’onore, sa fama disonorare, infamare. Leare s’onore a una giovana renderla madre fuori dal matrimonio. | Leare su parusu prendere l’abitudine. E sighid a leare su parusu (Pilucca). | Leare sa lega a unu smontarlo dalle sue opinioni. No l’hapo potidu leare mai sa lega non ho potuto mai smontarlo dalla sua opinione. | Leare su coro. | Con prep. Leare a maridu, a muzere, a teraccu prendere per marito, per moglie, come servo. | Leare a ciaffos, a calches, a mossos schiaffeggiare, prendere a calci, mordere. | Leare a mossu prendere coi denti. Al fig. prenderla calda. Como l’ha leada a mossu e no lu tònchinat niunu adesso l’ha presa calda e non lo persuade nessuno. | Leare a pilos, a zuffos, a su brazzu, a pês, a conca, a su tuju prendere per i capelli, per il collo. | Leare a manu, a pittighe prendere con le mani, con le dita. | Leare a manu a manu prendere per mano. L’ha leadu a manu a manu che una criadura l’ha preso per mano come un bambino. | Leare a beffe, a fruscios, a perralias beffeggiare, fischiare, vituperare. | Leare a pagu contu prendere alla leggera. Custas cosas las leas a pagu contu ma pro me sunu meda interessantes queste cose tu le prendi alla leggera, ma per me sono molto interessanti. | Leare a còmporu, a s’allogu, a prestidu comprare, affittare, prestare. | Leare a s’imbesse, a su revessu, a chilvesciu, a sa ’eretta, a sa torta prendere una cosa al rovescio. Spec. al fig. | Leare a malu, a su malu prendere a male, interpretar male. Cussu punziudu leat totu a su malu quello scontroso prende tutto a male. | Leare a sa bona, a sa mala prendere con le buone, con le cattive. Si lu leas a sa bona est un’anghelu, si lu leas a sa mala est unu demoniu se lo pigli alla buona è un angelo, se lo pigli alla cattiva è un diavolo. | Leare a su seriu prendere sul serio. Leala a su seriu chi pro me est interessante prendi la cosa sul serio, che per me è interessante. | Leare a caru, a barattu, a dèpidu comprar caro, a buon prezzo, a credenza. | Leare a brazzos, a pala, accaddhu, a caddhuzzos, a coccolloi prendere in braccio, sulle spalle, a cavalcioni. | Leare a giogu prendere alla leggera. Tue leas dogni cosa a giogu tu prendi tutto alla leggera. | Leare a pedra, a fun’e pedra prendere a sassate. | Leare a minispressiu offendersi, risentirsi. Cussas paraulas las ha leadas a minispressiu si è risentito di quelle parole. | Leare a paura stancarsi, seccarsi di una cosa; averne paura. Hapo leadu a paura d’’essire a denotte temo a uscir di notte. | Leare de geniu, de bona voluntade sposar uno per amore. | Leare de pettus urtare, incontrare. Anche al fig. Si lu leas de pettus est unu prepotente se lo pigli di petto è un prepotente. | Leare cun calma, cun rassignassione, cun passenzia prendere una cosa con calma, con rassegnazione, con pazienza. | Leare pro maccu prendere per matto. | Leare in coa prendere in grembo. | Leare in giru pigliare in giro. | Leare pro maridu, pro muzere, pro teraccu, pro coghineri prendere per marito, per moglie, per servo, per cuoco. | Con la particella si, per lo più pleonastica. Learesi su friscu, su sole godersi il fresco, il sole. | Learesi s’abba, su randhine, sa fiocca ricevere addosso. M’hapo leadu tota cuss’abba, totu cussu randhine, tota cussa fiocca ho ricevuto addosso tutta quella pioggia, quella grandine, quella neve. | Learesi cunfidenzia, libbertade, su visciu, s’abbitudine prendersi confidenza, libertà; acquistare il vizio, l’abitudine. S’ha leadu s’abbitudine, su visciu de andhare a conca torta ha preso il vizio, l’abitudine di camminare con la testa piegata a un lato. | Learesi una cosa a poderiu impadronirsi di una cosa con violenza. | Learesi malumore, dispiaghere, pazzìa, pensamentu, cuidadu, premura, mattana, intabazzu aver malumore, dispiacere, pensiero, cura, premura, impegno, seccatura. S’ha leadu unu grandhe malumore, unu grandhe dispiaghere pro sa notissia ch’ha rezzidu ha avuto un gran malumore, un forte dispiacere per la notizia che ha ricevuto. | Learesi pena, fele, una matta ’e fele, de velenu addolorarsi, adirarsi, invelenirsi. M’hapo leadu una matta ’e fele e m’ha leadu s’appititu mi sono invelenito e m’è passato l’appetito. | Learesi de geniu sposarsi per amore. Si sunu leados propriu de geniu e oe sun fora ’e pare si sono sposati proprio per amore e oggi son separati. | Learesi a ciaffos, a punzos, a calches, a perralias scambiarsi schiaffi, pugni, calci, impropèri. | Learesi a sa mala, a sas malas, a sa torta inimicarsi. Si m’ha leadu a sas malas (a sa mala) e no isco proite si è inimicato con me e non so per quale motivo. | Learesi a coro una cosa prendere a cuore una cosa. | Learesi su mundhu, sos montes, sos ortos, sas festas, sas buttegas andar in giro per il mondo, per i monti, per gli orti, per le feste, per i negozi. | Learesi su caminu mettersi in via, andar via. Leadi su caminu e baedicche va via. | Learesi sos pês andarsene. Chena l’ischire niunu s’ha leadu sos pês se n’è andato senza che nessuno lo sapesse. | Learesi su gustu, sos gustos, sos divertimentos pigliarsi il gusto, andar a caccia dei divertimenti. S’ha leadu su gustu de andhare a s’iscola s’è preso il gusto d’andare a scuola. Maccari ’ezzu si leat totu sos gustos benché vecchio va a caccia degli svaghi. | Learesi a binu ubbriacarsi. Guasi dogni festa si lead a binu quasi ogni festa s’ubbriaca. | Learesi assucconu prendere spavento, spaventarsi. | Learesiche portar via. Si ch’ha leadu totu su ch’ha potidu ha portato via ciò che ha potuto. Scostarsi. Leadiche, chi devo passare levati di mezzo, che devo passare. Learesiche dai mesu, dai cue togliersi di mezzo. | Anche learesindhe. Leadindhe dai cue, dai mesu lèvati di là. | Learesindhe a unu dai ojos sopprimere uno, ammazzarlo. | Learela prenderla. Oe l’ha leada ’ona, crispa (sa ciucchera, sa coighina) oggi l’ha presa solenne la sbornia. | Learela cun unu prendersela con uno. L’ha leada cum<m>egus e no isco proite se l’è presa con me e non so il motivo. | Leàrela cun calma, in santa paghe, cun Deu, in rassignassione, cun pascenscia prender le cose con calma, in santa pace, con Dio, con rassegnazione, con pazienza. | Learesila cun unu prendersela con uno. Como si l’ha leada cun su frade e faghet dogni die iscenadas ora se l’è presa col fratello e fa tutti i giorni delle scenate. | Learesila a cottu a cottu prendersela calda. | Learesila pianu pianu, a passittu a passittu porsi a camminare adagio adagio, a passetti. | ass. intr. Leare vale anche camminare, andare. No isco a ue ha leadu non so dov’è andato. Leare a manca, a dresta andare a sinistra, a destra. Leare costa costa camminare sulla costa. | Udire. Ancora no ha leadu ancora non ha udito. Lear’’ene, male udir bene, male. | Prender fuoco. Custa linna no leat, custa invece leat sùbbitu questa legna non piglia, questa invece piglia subito. | Sposare. Cussa giovana ha leadu ’ene, cuss’atera invece ha leadu male quella giovane s’è sposata bene, quell’altra invece s’è sposata male. | Leare a conca dare alla testa. Custu ’inu leat, lead a conca questo vino ubbriaca. | Prenderle, riscoterle (le busse). Ista frimmu, mi’ chi leas! sta fermo! bada che le pigli! Iscuru a chie innanti leat guai a chi le prende prima (Fr. Satta). | Scorrere. Custa pinna non leat questo pennino non scorre. | Learendhe credere. De totu custu ndhe leo su chi mi paret di tutto questo credo ciò che mi pare. | Leare dai unu imitare, ereditare, di doti o di difetti. Ndh’ha leadu totu dai sa mama è una copia fedele della madre. | Learendhe a unu in su currere raggiungere, sorpassare nella corsa. In pagos saltios ndhe l’ha leadu in pochi salti l’ha raggiunto, sorpassato. | (prov.) Dare e leare faghen amare l’amicizia si conserva con lo scambio dei doni. || lat. levare.