A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V Z  
l
la
labàdu 1
labàdu 2
labàre
làbbaru
labberìntu
labbiàle
làbbile
labboratóriu
labbriàre
labbrionàda
labbriòne
labbrùdu
labìa
labìa labìa
làbida
labiolàda
labioléddhu
labòre
labréddhia
labreddhiàda
labreddhiàre
labreddhiósu
làcana
làcca
laccàju
lacchèddha
laccheddhàda
laccheddhàdu
laccheddhàre
lacchéddhu
làccu
laceràre
lacónicu
lacùna
ladària
laddhaiòne
làddhara
laddhériga
laddhìa
laddhièra
làdere
ladìna
ladinamènte
ladìnu
làdos
ladràu
ladrazzonìa
ladrìnu
ladrinzonìa
ladròne
ladronèra
ladronerìa
ladronìa
làdru
ladrùmene
làdu 1
làdu 2
laelàe
laèra
làere
làga
lagàzu
laghìnza
laghinzàju
lagnàre
làgrima
lagrimàbbile
lagrimàda
lagrimadórzu
lagrimàdu
lagrimàre
lagrimòne
lagrimósu
làgu
lagùna
lài
laicàle
laidòlza
laidòre
làidu
laidùra
làina
laìna
lainàda
lainàdu
lainàre
laìte
lald-
lalg-
làllara làllara
làma
lambiccàda
làmbria
lambrìda
lambrìdu
làmbriga
lambrigàda
lambrigàre
lambrighittàda
lambrighittàre
lambrìre
lamènta
lamentàda
lamentàdu
lamentàre
lamentasciòne
lamentèla
lamentosamènte
lamentósu
laméntu
laméri
lamètta
làmina
laminàda
laminàdu
laminàre
lamìtta
lamòne
lampàda
làmpadas
lampàdu
lampadùra
lampalùghe
lampaméntu
làmpana
lampànte
làmpara
lampàre
lampàttu
làmpia
lampiàda
lampiàre
làmpina
lampionàju
lampiòne
lampionéri
lampìu
lampizàda
lampizaméntu
lampizàre
lampìzu
làmpu
làna
lànce
lanciàdu
lanciàre
lancinósu
landhàdigu
landhàre
làndhe
landhìnu
landhósu
làndra
landràda
landràdu
landròne
landrósu
lanèddha
lanètta
langàgnu
langorìdu
languènte
languòre
languidamènte
lànguidu
lanibbiàncu
lanicumpartìdu
lanìdu
lanifìssiu
laniniéddhu
laniricciulàdu
laniricciulìnu
lanirìcciulu
lanirùju
lanivìttu
lanivùzu
lanósu
lanscinósu
lànta
lantàda
lantàdu
lantadùra
làntara
lantàre
lantarinàda
lantarinàre
lantarinàrzu
lantèrna
lanternàriu
lanternéri
lantìnu
lanùdu
lànza
lanzàda
lanzàdu
lanzàre
lanzèsa
lanzètta
lanzettàda
lanzettàdu
lanzettàre
lanziàda
lanziamùrru
lanziàre
lanzidùdine
lanzinavénu
lanzìnu
lanzìtta
lánziu
lanzonàda
lanzòne
lànzu
laólzu
laoràda
laoràdu
laoradùra
laorànte
laoràre
laòre
laorèra
laorìnzu
lapàttu
làpida
lapidàda
lapidàdu
lapidàre
lapidàriu
lapidasciòne
làpide
làpis
lapislàzaru
làra
larabbértu
lardajólu
lardósu
lárdu
larèa
larèddha
lareddhósu
laréddhu
làrga
largamènte
largària
larghèsa
làrgu 1
làrgu 2
largùra
laribbéllu
laribbiaìttu
laribbiàncu
laribbrùttu
laribbuósu
laricosìdu
laricrebàdu
laricrebulàdu
laricunzàdu
larifìne
larifreàdu
larigrógu
larilàri
larimànnu
lariminòre
larincrispìdu
larinéttu
laringhettàdu
lariniéddhu
laripunziùdu
larirùju
larirùssu
lariscanzàdu
larisizillàdu
larisórdidu
larispumósu
laristampàdu
larìstru
laritìntu
larituppàdu
làru
larùdu
larunfiàdu
larùzza
làrva
laschèsa
laschìa
làscida
lascinàda
lascinàdu
lascinadùra
lascinàre
lascinavénu
lascìnzu
làscitu
lascìvia
lascìvu
làscu
laséddhu
làssa
lassàda
lassàdu
làssana
lassanafénu
lassapìa
lassàre
lassatìvu
lassédu
làssida
lassinàda
lassinzàda
lasticàdu
làstigu
làstima
lastimàbbile
lastimàda
lastimàde
lastimàdu
lastimàre
lastimidàde
lastimosamènte
lastimósu
làstra
lastricàda
lastricàdu
lastricàre
làstricu
làsu
lateràle
lateralmènte
latìna
latinàda
latinamènte
latinidàde
latinìsmu
latinìsta
latinizàdu
latinizàre
latìnu
latitànte
latitùdine
latrànga
latranghéri
latrangósu
latreuticamènte
latréuticu
latrìa
latrìna
latrìnga
latrozzìniu
làtta
lattàju
lattànte
lattarèddha
làtte
latterìa
latticìniu
lattièra
lattifìssiu
làttigu
lattìmine
lattonàju
lattòne
lattòsa
lattósu
làttu
lattùcca
lattuccàju
lattùrigu
laudàda
laudaddhéu
laudàre
laudatìvu
làude
launèddhas
lauràda
làurea
laureàda
laureàdu
laureàndu
laureàre
laurèra
laurónzu
làuru 1
làuru 2
lautamènte
làutu
lavàbbo
lavàgna
làva
lavamànu
lavànda
lavandèra
lavandéri
lavanderìa
lavandìnu
lavàre
lavatìvu
lavatóriu
lavìna
lavinàdu
lavinàre
lavinósu
làvru
lazaronàda
lazaròne
làzu
làzzu 1
làzzu 2

le’
lèa 1
lèa 2
leàda
leàdu
lealàssa
leàle
lealidàde
lealizàre
lealmènte
leàre
lèbbra
lebbréghiu
lebbréri
lebbrerìscu
lebbrosàriu
lebbroserìa
lebbrósu
lebiamènte
lebiànu
lebièsa
lébiu
lebreàda
lecchèsa
léccu
leccùra
ledaminàda
ledàmine
ledaminìzzu
lèdre
lèere
lèga
legàdu
legàle
legalidàde
legalimènte
legalizàda
legalizàdu
legalizàre
legalizasciòne
legalmènte
legàre
legassiòne
legatàriu
lègge
leggènd{h}a
leggendàriu
lèggere
leggìbbile
léggida
leggidòre
léggidu
leggidùra
leggionàriu
leggiòne
leggisladòre
leggisladùra
leggislassiòne
leggìsta
leggistràre
leggìttima
leggittimàda
leggittimàdu
leggittimamènte
leggittimàre
leggittimasciòne
leggittimidàde
leggittimìsmu
leggittimìsta
leggìttimu
leggìu
legósu
légu
legùmine
legùra
leisciòne
leitànu
lejalmènte
lèlcia!
lèlla
lélzu
lempìsu
lemùsina
lemusinàre
lemusinéri
lèna
lèndha
lendhàrzu
léndhine
lendhinósu
lenelène
lenèsa
lenificàre
lenitìvu
lènte 1
lènte 2
lentèsa
lentìza
lentolàda
lentólu
lentoràda
lentòre
léntu
lénu
lenùra
lènza
lenzètta
leòna
leòne
leonèddhas
leonéddhu
leonèra
leonèssa
leonìnu
leóri
leporéddhu
lèppa
leppèddha
lèppere
lepperéddhu
lepperìncu
lepperìnu
leppidamènte
leppidèsa
léppidu
leppòne
leppùzza
leppuzzèddha
leppùzzu
lèra
lère
lerèddha
leréddhina
lereddhósu
lérina
lerinósu
lérzu
lèsa
lescénscia
lescensciàda
lesiàdu
lesiàre
lesiòne
lessénzia
lessenziàdu
lessenziàre
léssicu
lessiòne
léssu
lestìncanu
lestìnchinu
lestramènte
lestrèsa
lestrónzu
léstru
lestrulìnu
letàlgu
letanìa
letaniàda
letaniàre
letargàre
letàrgu
letràdu
letrànga
letrìna
letrìnu
lettèra
léttiga
lettighéddhu
lettìnu
lettìttera
lettòre
lettorìa
léttu
léu
léura
lèva
levadìssu
levadìttu
levatóju
levantàda
levànte
levantìnu
levàre
levàta
levatrìce
lève
levemènte
leviànu
levidàde
levìta
lèze
lezerèsa
lezéri
leziòne
lezistràre
lezìttima
liacàbu
liacàmba
liàda
liàdu
liadùra
liàga
liàre
libbànu
libbellìsta
libbéllu
lìbbera
libberàda
libberadòre
libberàdu
libberàju
libberàle
libberalidàde
libberalìsmu
libberalmènte
libberamènte
libberàre
libberasciòne
libberéddhu
libberidàde
libberìttu
libbèrta
libbertàde
libbertadòre
libbertàre
libbertinàggiu
libbertìnu
libbértu
lìbberu 1
lìbberu 2
libbràiu
libbràriu
libbrerìa
lìbbru
lìbide
liccabiàttos
liccàda
liccadòre
liccadrùddhas
liccàdu
liccadùra
liccagocciàras
liccald-
liccalìcca
liccaméntu
liccammèrda
liccanzadorìa
liccànzu
liccanzùmine
liccardadorìa
liccàrdu
liccardùmine
liccàre
liccarìssu
licchidèsa
lìcchidu
licchidùmine
licchìttu
licconìa
liccónzu
liccósu
lìccu
liceàle
licèo
licòre
licorósu
lidòne
lìdu
lìeru
lìga
ligacàmba
ligàda
ligadòlza
ligadòre
ligàdu
ligadùra
ligaméntu
ligàmine
ligàre
ligàzzu
ligènda
lignàggiu
lignètta
lìgnu
lijighìnu
lìju
lìlla
lìlliri
lìma
limàda
limàdu
limadùra
limàre
lìmba
limbasciùttu
limbàtta
limbàzu
limbéddhu
limbibìccu
limbibbrùttu
limbiccàda
limbiccàdu
limbiccadùra
limbiccàre
limbichècche
limbìccu
limbicchìccu
limbidéntu
limbidócchinu
limbidùlche
limbifìne
limbilóngu
limbilvoligàdu
limbimànnu
limbimùzzu
limbinéttu
limbipilósu
limbiprésu
limbirànchidu
limbirùssu
limbisìccu
limbisóltu
limbisórdidu
limbivelenósu
limbizàda
limbizàdu
limbizàre
limbìzu
limbóina
limbòne
limbóri
limbréddhu
limbrìdu
lìmbu
limbùda
limbùdu
limbùri
limeddhìa
limètta
limìda
limìdu
liminàrzu
limìre
limitàda
limitàdu
limitàre
limitasciòne
lìmite
limonàda
limonàdu
limoncìnu
limòne
limósina
limósu
lìmpia
limpiàda
limpiàdu
limpiadùra
limpiamènte
limpiaméntu
limpiàre
limpiddhìda
limpiddhìdu
limpidèddha
limpidèsa
lìmpidu
limpièsa
limpiòre
lìmpiu
lìmu
limùsina
lindàtteri
lindèsa
lindòre
lìndu
lìnea
lìnfa
linfàticu
lingerìa
lìnghere
lìnghida
lìnghidu
linghidùra
lìnia
liniaméntu
liniàre 1
liniàre 2
linìdu
lìnna
linnajólu
linnàlzu
linnàmine
linnàre
linnàrzu
linnìu
linnósu
lìnta
lintidàde
lìntu
lintùra
lìnu
lìnza
linzòla
liónzu
lipòrra
lippìdu
lìppu
liquidàda
liquidàdu
liquidàre
liquidasciòne
lìquidu
lìra
lìrcis
lìrica
liricamènte
lìricu
lirìsmu
lisàndru
lìsca
lìscia
lisciàda
lisciàdu
lisciadùra
lisciamènte
lisciaméntu
lisciàre
liscighinàda
liscighinàdu
liscighinàre
lìsciu
liscósu
lisiàda
lisiàdu
lissénzia
lìsta
listàlzu
listàre
listéllu
listìncanu
listìnu
lìstra
listràdu
listràre
listròne
lìsu
litanìa
lìte
litigànte
litigàre
litigiósu
litìgiu
lìtos vèzzos
litrologìa
lìtru
littajòlos
lìttera
littèra
litteràdu
litteràle
litteralmènte
litteràriu
litteratùra
littoràle
littorìna
littóriu
lìttu
liturgìa
liturgicamènte
litùrgicu
liùda
liùru
liùscu
liùtu
livàriu
livellàda
livellàdu
livelladùra
livellaméntu
livellàre
livellasciòne
livéllu
lividòre
lìvidu
lividùra
livòre
livrèa
livrìa
lizadrèsa
lizàdru
lizerèsa
lizéri
lizerìnu
lìzinu
lìzu
lizzitàda
lizzitàdu
lizzitamènte
lizzitàre
lizzitèsa
lìzzitu
lòa
lòba
lobàda
lobàdu
lobadùra
lobàre
lóbbia
lobràda
lobràdu
lobràre
lóbru
locàle 1
locàle 2
localidàde
localizàda
localizàdu
localizàre
locamènte
locànda
locandéri
locherìa
lócu
locùra
locussiòne
locutóriu
lòddhe
loddhinàda
loddhinàdu
loddhinadùra
loddhinalóddhina
loddhinàre
lóddhinu
loddhìttu
loddhuràda
loddhuradìttu
loddhuràdu
loddhuradùra
loddhurànu
loddhuràre
lóddhuru
lódriu
loduràda
lóduru
lòggia
loggiòne
lógica
logicamènte
lógicu
logràda
lógu
Logudòre
logudorésu
logusalbadòre
logutenènte
lòla
lóinu
lòlla
lollojàda
lollojàdu
lollojàre
lollóju
lólluru
lómberu
lomìnu
lòmpere
lómpida
lómpidu
lompimènta
lompiméntu
lónfiu
longamènte
longanimidàde
longària
longarìnu
longhèsa
longhiàle
longhighéddhu
longhiriddhìnu
longhìttu
longitùdine
lóngu
longùra
lontanamènte
lontanànzia
lontànu 1
lontànu 2
loquàzze
loquazzidàde
loquèla
loramènta
lorìa 1
lorìa 2
lóridu
lóriga
lorighèddha
lorighìtta
lóri lóri
loròddha
loroddhàda
loroddhàre
loroddhéri
loroddhósu
loróddhu
lóru
lorumàda
lorumadìttu
lorumàdu
lorumadùra
lorumalóruma
lorumàre
lorumàttu
loruméddhu
lorumòne
lórumu
lòsa
losanìa
losànu
loscamènte
lóscu
losìnga
losingàda
lòtta
lottadòre
lottàre
lotterìa
lòtto
lottonéri
lóttura
lotturàda
lótturu
lóvia
lòza
lózu
lùa
luàda
luàdu
luadùra
luàre
lùbbia
lubbìnu
lubbrificànte
lubbrificàre
lubreàda
luccàia
lucchètte
lucchètto
lucchìttu
luccoràda
lucèrna
lucidàda
lucidàdu
lucidàre
lucidèsa
lùcidu
lucìferu
lucràda
lucràdu
lucràre
lucrósu
lùcru
lucùra
lucuràda
lucuràre
ludìbriu
ludighèsa
lùdigu
ludósu
ludràu
ludràzzu
ludrìna
ludrìnu
ludrinzósu
ludrìnzu
lùdu
ludùra
lùe
luegamènte
luègo
lùere
lùghe
lughènte
lughentèsa
lùghere
lughéria
lùghida
lughidàda
lughidàdu
lughidàre
lùghidu
lughidùra
lughinànte
lughinzósu
lughìnzu
lughizènte
lugòre
lugùra
luìda
luìdu
luidùra
luinamènte
luinòre
lùinu
luìre
luisciòne
luitìvu
lùma
lumbifòrte
lumbifrìmmu
lùmbinu
lumbisìccu
lumbitórtu
lumbrèra
lùmbu
lùmena
lumenàda
lumenàdu
lumenàre
lumencrìsti
lùmene
lumenósu
lumèra
luméria
lumièra
luminàda
luminàdu
luminànte
luminàre
lùmine
luminósu
lumìnu
lùmu
lùna
lunàdiga
lunàre
lunàriu
lunàticu
lunèra
lunètta
lùnis
lunzìnu
lùpa
lùpia
lupighéddhu
lupìnu
lùpu
lurdùra
lurduràre
lùridu
luridùmine
Lusbè
lusbeàda
lùscia
lusciùria
lùscu
lùsia
lusìnga
lusingàda
lusingadòre
lusingàdu
lusingadùra
lusingàre
lusinghéri
lusìngu
lussàrza
lùssia
lussiòne
lussosamènte
lussósu
lùssu
lussùria
lussuriàre
lussuriosamènte
lussuriósu
lustrabbòttes
lustràda
lustràdu
lustradùra
lustràre
lustrasòla
lustrinànte
lustrìnu
lustrósu
lùstru
lustrùra
luteranésimu
luterànu
lutrinànte
lutrìnzu
lùtta
luttàdu
luttàre
lùttia
luttiàda
luttiàdu
luttiàre
lùttiu
luttrìna
luttrìnzu
lùttu
luttuosamènte
luttuósu
luzàna
luzanìtta
luzanósu
luzèrra
luzziferìnu
luzzìferu
luzzidàda
luzzighènte
luzzighèsa
luzzigòre
lùzzigu
luzzigùra
luzzìna
luzzinférru
lùzzu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

apri in nuova finestra
lavandìnu s.m. acquaio, lavacro. Sos semenaristas si samunan in su lavandinu i seminaristi si lavano all’acquaio, al lavacro.