A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V Z  
v
vacàda
vacàdu
vacànte
vacàre
vàcca
vacchètta
vacchìle
vacchìddhu
vàcchinu
vaccìna
vaccinàda
vaccinàdu
vaccinàre
vaccìnu
vàccu
vaccuàda
vaccuàdu
vaccuàre
vaccuassiòne
vàddhe
vaddhìne
vaddhinósu
vaddhósu
vàddhu
vàdu
vagabbundhàda
vagabbundhàre
vagabbundhéri
vagabbùndhu
vagamènte
vagànte
vagantìu
vagellàda
vagellàdu
vagellànte
vagellàre
vàglia
vàgliu
vagòne
vàgu
vajanìa
vajànu
valànga
valanzàda
vàlda
valènte
valentèsa
valentìa
valentièsa
valentiósu
valentòne
vàlere
valeriàna
valìa
valìbbile
vàlida
validàda
validàdu
validàre
validamènte
validòre
vàlidu
valìggia
vàlle
valoràda
valoràdu
valoraméntu
valoràre
valordia
valòre
valorizàda
valorizàdu
valorizaméntu
valorizàre
valorosamènte
valorósu
vàlta
valudassiòne
vàluta
valutàbbile
valutàda
valutàdu
valutàre
valutassiòne
vàlvula
vàmine
vanaglòria
vanagloriàda
vanagloriàre
vanagloriosamènte
vanagloriósu
vanamènte
vanarìa
vanèsa
vanidàde
vanìglia
vantàda
vantaggiàda
vantaggiàdu
vantaggiàre
vantaggiosamènte
vantaggiósu
vantàggiu
vantìcula
vàntu
vànu
vanzàda
vaporàda
vaporàdu
vaporaméntu
vaporàre
vapòre
vaporosamènte
vaporósu
vàra
varàda
varàdu
varàre
vàrgiu
variàbbile
variabbilidàde
variabbilmènte
variàda
variàdu
variamènte
variàre
variasciòne
variedàde
vàriu 1
vàriu 2
varòne
varonìle
vàrre
vàru
varzéri
vàsa
vasàju
vasàmine
vascéllu
vasètto
vàsi
vasiàre
vasòne
vassallàggiu
vassàllu
vassìle
vastàda
vàstu
vàsu 1
vàsu 2
vàte
vaticinàre
vaticìniu
vattiàda
vattìda
vàttu
vazzillàda
vazzillàdu
vazzillàre
vèce
vedàda
vedàdu
vedàre
vedùstu
veemènte
veeménzia
vèga
vegetàda
vegetàdu
vegetàle
vegetàre
vegetariànu
vegetatìvu
vegetazziòne
vèglia
vegliòne
véju
vèla
velàda
veladìna
velàdu
veladùra
velàre
velàriu
velbugràscia
veldaderamènte
velenànte
velenosamènte
velenosidàde
velenósu
velénu
velètta
velìna
velivéli
velocìpide
velòne
velòzze
velozzemènte
velozzidàde
véltiga
vélu
vèlza
vemènte
vèna
venàle
venalidàde
vèndha
vèndhere
venditàda
venéficu
veneràbbile
venerabbilidàde
veneràda
veneràdu
veneràndu
veneràre
venerasciòne
venéreu
vengàla
vengànzia
vengàre
vengatìvu
vengiàre
vengósu
vénia
veniàle
venialidàde
venialmènte
venidòre
vènnere
vénneru
venósu
ventagliàda
ventagliadùra
ventagliàre
ventàgliu
ventàna
ventilàda
ventilàre
ventìnu
ventòsa
vèntre
ventrìculu
ventrimànnu
ventrùdu
ventùra
venturàdu
venturéri
venturosamènte
venturósu
ventùru
véntu
venzàda
veracidàde
veramènte
veranìle
vèras
veràzze
verazzemènte
verbàle
verbalizàdu
verbalizàre
verbalmènte
verbèna
verbigràzzia
vèrbo
vèrbos
vérbu
verdaderamènte
verdadéru
verecùndia
veridàde
veridadósu
veridicamènte
verìdicu
verìfica
verificàda
verificadòre
verificàdu
verificàre
verificasciòne
verifìcu
verissimigliànte
verissimigliànzia
verissìmile
veritàbbile
vermàgliu
vèrme
vermentìnu
vermìdu
vernàccia
vernàculu
vernìce
verniciàda
verniciadòre
verniciàdu
verniciadùra
verniciàre
versàda
versàdu
versaméntu
versàre
versiculàre
versìculu
versiòne
vérsu 1
vérsu 2
vèrtebra
verticàle
verticalmènte
vertighéddhu
vertìgine
vertiginosamènte
vertiginósu
vèspe
vespertìnu
vessàre
vessìllu
véssu
vestàglia
vèste
véstia
vestiàriu
vestìbbulu
vestiméntu
vestìre
vestissiòne
veterànu
veterinària
veterinàriu
véttia
vettùra
vetturìnu
vetùstu
vezzèsa
vìa
viadòre
viaggiàda
viaggiadòre
viaggiànte
viaggiàre
viàggiu
viaticàda
viaticàdu
viaticàre
viàticu
viavài
vìbra
vibràda
vibràre
vicarìa
vicariàdu
vicariàle
vicàriu
vìce
viceammiràgliu
vicebbibliotecàriu
vicecancelléri
vicecummissàriu
vicecónsule
viceddéu
vicedelegàdu
vicedirettòre
viceguvernadòre
viceispettòre
vicepàrracu
vicepodestà
vicepresidènte
vicereàle
vicerrè
vicessegretàriu
vicessìndhigu
vicinànzia
vicìnu
vìculu
vìda
vidàle
vidàndha
vidattòne
vìddha
viddhìa
vìde
vìdere
vidighìnzu
vidimàda
vidimàdu
vidimàre
vidimassiòne
vidrièra
vidrìna
vidriólu
vìdru
viduàle
vidualmènte
viduànzia
vighéri
vigilàda
vigiladòre
vigilàdu
vigilànte
vigilànzia
vigilàre
vìgile
vigliaccàda
vigliaccamènte
vigliaccherìa
vigliacchèsa
vigliàccu
vigòre
vigorosamènte
vigorósu
vìju
vìlde
vìle
vilemènte
vilèsa
vilgònza
vìlgula
vilipèndhere
vilipéndhiu
vilipésu
vìlla
villanamènte
villanìa
villànu
villàzu
villeggiàda
villeggiànte
villeggiàre
villeggiatùra
vilt-
vilzinàle
vìlzine
vilzinidàde
vinagrèra
vinarètta
vinàtta
vìnca
vincàre
vìnchere
vinculàda
vinculàdu
vinculàre
vìnculu
vindicàda
vindicàdu
vindicàre
vindìtta
vindittàre
vinidòre
vìnsu
vìnti
vintimìza
vìntu
vìnu
vìnza
viòla
violàceu
violàda
violàdu
violadùra
violàre
violasciòne
violentàda
violentàdu
violentàre
violentemènte
violéntu
violénzia
violèra
violètta
violinìstu
violìnu
violoncéllu
violòne
viólu
vìrde
vìrga
virginàle
vìrgine
virgìneu
virìle
virilidàde
virtuàle
virtualmènte
virtùde
virtudosamènte
virtudósu
virtuosamènte
virtuósu
visàda
vìsceras
vischidòre
vìschidu
visciosamènte
visciósu
vìsciu
viscònte
visèra
visìbbile
visibbilidàde
visibbìliu
visibbilmènte
visièra
visionàriu
visiòne
vìsita
visitàda
visitadòre
visitàdu
visitàre
visitassiòne
vissiàda
vissiàdu
vissiàre
vìssiu
vìsta
vistàda
vistàdu
vistàre
visticùrzu
vistidébbile
vistilóngu
vistosamènte
vistósu
vìstu
vìsu
visuàle
visuerè
visumìa
visùra
visurè
vitàda
vitàdu
vitàle
vitalidàde
vitalìssiu
vitàre
vìte
vitéllu
vìtta
vìttima
vittòre
vittória
vittoriosamènte
vittoriósu
vìttu
vittuàza
vituperàbbile
vituperàda
vituperàdu
vituperàre
vituperasciòne
vitupériu
vituperosamènte
vituperósu
vìu
viùda
viudàggiu
viudèsa
vìulas
viùzzulu
vìva!
vìva
vivamènte
vivaréllu
vivàzze
vivazzemènte
vivazzidàde
vivènte
vìvere
vìveres
vivèsa
vìvida
vìvidu
vivificànte
vivitóriu
vìvu
vìza
vizàdu
vizàre
vizilàda
vizìlia
vizilìa
vizziàda
vizzósu
vìzzu
vocabbolarìsta
vocabbolàriu
vocàbbulu
vocàle 2
vocàle 1
vocasciòne
vocatìvu
vociferàre
vodàle
vodìre
vòe
vòga
vòghe
vòglia
vogliàdu
vogliàre
vóiga
voinàlzu
vòla
volànte
volàntiga
volàre
volàtile
volentéri
volenterosamènte
volenterósu
volère
volg-
volontàde
volontariàdu
volontariamènte
volontàriu
volontéri
vòlta
voltàda
vólu
volùbbile
volubbilidàde
volubbilmènte
volùmene
voluminósu
voluntàde
voluttuosamènte
voluttuósu
vomitàda
voràzze
vorazzemènte
vorazzidàde
vossignorìa
vostè
vóstru
votàda
votàdu
votànte
votàre
votasciòne
vótu
vricchinàre
vriolèra
vueccellénzia
vulcànu
vulgàre
vulgaridàde
vulgarizaméntu
vulgarizàre
vulgarizasciòne
vulgarmènte
vùlgu
vulneràriu
vulperìnu
vulvàre
vùlza

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

apri in nuova finestra
vulgarizaméntu s.m. (t. lett.) volgarizzamento.