valentèsa s.f. valentezza. | Opportunità. Balersi de sa valentesa valersi della opportunità.