orribbilidàde s.f. orribilità. S’orribbilidade de cuss’iscena no si podet descrier l’orribilità di quella scena non si può descrivere. || lat. horribilitas.