luttuósu agg. luttuoso. Sonu luttuosu de campanas suono tristissimo di campane. Ha fattu una fine luttuosa ha fatto una luttuosa fine.