lezìttima e deriv. → leggìttima e deriv. || lat. (pars) legitima.