chilìvru s.m. fracasso. A chilivru a pezzi, a frantumi. Esser a chilivru essere a pezzi, a frantumi. Custa padeddha es tota a chilivru questa pentola è tutta in frantumi. Fagher a chilivru o a unu chilivru ridurre in frantumi, frantumare. L’es ruttu su concone e l’ha fattu totu a chilivru gli è caduto di mano il conchino e l’ha ridotto in frantumi.