chicchiricchì s.m. chicchirichì. Si ndhe pesad appena intendhet su primu chicchiricchì si alza appena ode il primo chicchirichì.