cazàdu agg. quagliato, rappreso. Latte cazadu latte rappreso. Sambene cazadu sangue coagulato. | sost. latte quagliato, che si mangia. Unu piattu de cazadu un piatto di latte coagulato → piètta.